มีเบียร์อะไรในหนัง : The easter egg Beer in Deadpool2

วันนี้เข้าโรงอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับอีโร่มาดกวนที่เรารอคอย และแน่นอนว่าในหลังยังมีการหยอดเบียร์เป็น Out focus มาเบลอๆ แต่ก็ไม่รอดสายตาเราไปได้หรอก มาดูกันดีกว่ามีเบียร์อะไรในหนัง Deadpool 2 (บางฉากหาภาพประกอบไม่ได้ เพราะต้อง capture จากหนัง)

This is the official movie. For Ero we waited. Of course, in the back of the beer is Out focus blurred, but it does not survive our eyes. Let’s see what the beer in Deadpool 2 (some scenes can not be captured because of the capture of the movie).

Deadpool

ฉากนี้เป็นฉากที่ Deadpool มาปรึกษาเพื่อนที่บาร์ ซึ่งด้านหลังมีเบียร์สองยี่ห้อ เริ่มจากด้านขวาของภาพ เบียร์ขวดสีฟ้าไม่คุ้นตานักในประเทศไทย ซึ่งจากการไปหาข้อมูลในกลุ่ม BeerAddict กลุ่มผู้รักการดื่มคราฟท์เบียร์ ทำให้ทราบว่านี่คือ Bud Light

This scene is where Deadpool comes to a friend at a bar. The back has two brands of beer. Start from the right side of the image. Beer Bottle Blue is not familiar in Thailand. From the information in the BeerAddict group. Beer Kraft Drinks Keep in mind that this is Bud Light.

BUD LIGHT BUD LIGHT 

เป็นเบียร์ประเภท American light Lager ส่วนผสมหลักเป็นข้าว และบาร์เลย์ชั้นดี ผสมด้วยฮอปอเมริกัน เอลกอฮอร์อยู่ที่ 4.2 ถ้านึกรสชาติไม่ออกด้วยความที่เป็นประเภท Light lager ในบ้านเราให้นึกถึง Singha Light หรือ San Mig Light น่าจะพอช่วยให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น แต่อย่าคิดว่ารสชาติจะเหมือนกันนะเราบอกว่าแค่ใกล้เคียง จริงๆเบียร์กว่า 90% อยู่ที่น้ำที่ใช้ต้มเบียร์ซึ่งมีผลต่อรสชาติเบียร์มากๆเลย รวมถึงวัตถุดิบตัวอื่นที่ใส่ด้วย ดังนั้นเบียร์ประเภทเดียวกัน ส่วนผสมเหมือนกัน น้ำต้มต่างกันรสชาติก็ต่างกัน

American light lager is the main ingredient is rice. And good barley Mixed with American Hop Elho is 4.2. If you can not imagine what kind of light lager in Thailand, think of Singha Light or San Mig Light is enough to easily understand. But do not think that the taste is the same, we say that just nearby. Really, more than 90% of the beer is in brewing water, which has a lot of effect on beer. Including other raw materials with. So beer of the same type. Same ingredients Boiled water varies in taste.

American-style lager

http://www.budweiser.com/en/budweiser-rewards.html

ตัวต่อมาด้านซ้ายของภาพ ขวดมีแถบขาวแดง มีฉากที่ตัวละคร Cabel ดื่มด้วยแต่มือปิดยี่ห้อไว้ ไม่รอดสายตาเราไปได้ นั่นก็คือ Budweiser

The left side of the image. Bottle with white stripes There are scenes where the Cabel character drinks with his hands off the brand. We are not going to get that Budweiser

เป็นเบียร์ประเภท American-style lagerที่ได้จากบาร์เลย์แน่นอนว่าได้ความหอมมาเต็มๆ และยังได้รสชาติของมอล์ต และฮอปนิด ๆ ไม่ได้เข้มข้นมาก บอดี้ตัวนี้จะกลาง ๆ เหมือนการดื่มเบียร์ในประเทศไทยที่ส่วนใหญ่ก็เป็นประเภท Lager แต่จะต่างกันที่วัตถุดิบและกลิ่นของเบียร์ ซึ่งตัวนี้ก็มีขายในประเทศไทย พบบ้างใน 7-11 บางสาขา

This red lager is brewed with toasted barley grains for a slightly sweet aroma with a touch of hops, a rich caramel malt taste, and a smooth finish with a hint of molasses.

Budweiser

BudweiserBudweiser is a medium-bodied, flavorful, crisp American-style lager. Brewed with the best barley malt and a blend of premium hop varieties, it is an icon of core American values like optimism and celebration.

และตัวสุดท้ายที่เราไม่มีภาพ แต่อยู่ในร้านของเพื่อน deadpool คือ LAFFE ซึ่งเราไม่แน่ใจว่าเป็นตัวใน เพราะในภาพยนตร์เป็น Out focus แต่สิ่งที่เห็นคือฉลากสีเหลืองอมส้ม ซึ่งมี 2 ตัวที่ลักษณะคล้ายกันคือ LEFFE BLONDE ซึ่งเป็น Belian Pale Ale และ Dark Ale ซึ่งมีฉลากที่คล้ายกัน วึ่งสามรถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.leffe.com/en/beers

And finally, we have no pictures. It’s a deadpool in a friend’s shop, LAFFE, which we are not sure about. Out of focus in the film, but what is seen is a yellow label orange, which has two similar. LEFFE BLONDE, Belian Pale Ale and Dark Ale, which have similar labels. For more information, visit http://www.leffe.com/en/beers.

และภาพสุดท้ายนี้ถ้าใครรู้ว่าบนโต๊ะคือเครื่องดื่มอะไร โปรดบอกเราด้วย

And this final picture if anyone knows what is on the table. Please tell usAnd this final picture if anyone knows what is on the table. Please tell us