More than drinking : Drinksmith chiangmai

เป็นเรื่องของรสนิยมที่ห้ามกันยากจริงๆ สำหรับการดื่ม และแน่นอนว่าวนนี้เป็นร้านสุดพิเศษที่เราชื่นชอบและประทับในที่สุดในเชียงใหม่

FB : drinksmith chiangmai
Call : 064 648 6020
Time : 15:00 – 23:59

It’s a tale that is really hard to ban. For drinking Of course, this is our favorite restaurant, and finally in Chiang Mai.

Drinksmith chiangmai

เริ่มด้วยการตกแต่งร้านเรียบ หรูแบบอังกฤษ แต่มีความเทห์ ดิบแบบอเมริกัน บาร์ด้านหลังประดับประดาไปด้วย เหล้า รัม วิสกี้ จิน อีกหลายร้อยชนิด ซึ่งมากพอที่เราจะเดาได้ว่า บาร์เทนเดอร์จะเก่งพอที่จะสร้างสรรค์เครื่องดื่มตามรสนิยมของเราได้

Start with a sleek, elegant English restaurant.  American style The bar is decorated with hundreds of rum whiskeys. That’s enough for us to guess. The bartender is good enough to create a drink according to our taste.

Drinksmith chiangmai การมาครั้งนี้เป็นการมาเยี่ยมเพื่อนที่เรารู้จักในเชียงใหม่อีกคน ภูมิ เป็นหัวหน้าบาร์เทนเดอร์ของที่นี่ เราอายุใกล้เคียงกัน การมาร้านนี้คนเดียวจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผมจะไม่รู้สึกเหงาเลย

This is a visit to a friend we know in Chiang Mai. “Poom” is the head of the bartender here. We are the same age. To come here alone is not strange that I will not feel lonely.

Drinksmith chiangmai

บางคนบอกว่า ทำเลที่ดีที่สุดคือหน้าบาร์ เพราะมันทำให้ทุกคนในร้านมองเห็นคุณ และเป็นการเปิดโอกาสให้ได้พูดคุยกับคนอื่น ซึ่งผมว่าก็คงไม่ผิดมากนัก

เพราะอิทธิพลของเทศกาลตะวันตก ผมจึงได้ลองเมนูที่สร้างมาเพื่อเทศการวาเลนไทน์โดยเฉพาะคือ The siam ruby (Valentines spacial cocktail) ความรื่นรมณ์ของการนั่งบาร์คือ การได้ดูร่างกาย และการเคลื่อนไหวของบาร์เทนเดอร์นี่หละ หลังบาร์เป็นเสมือนเวทีของเขาเลย

Drinksmith chiangmai

Some say that the best location is the bar front. Because it makes everyone in the shop see you. It is an opportunity to talk with others. I think so.

Because of the influence of Western festivals. I have tried the menu created for the Valentine’s Day, especially the siam ruby ​​(Valentines spacial cocktail). To see the body  movement of the bartender. The bar is like his stage.

Drinksmith chiangmai

เริ่มจากการสลักน้ำแข็งให้พอดีกับขนาดของแก้ว ซึ่งเป็นแกะสลักน้ำแข็งเป็นรูปเพชรเป็นก้อน และเสิร์ฟลงในแก้ว เห็นมั้ยว่าแค่คุณใส่ใจรายละเอรยดการดื่มก็สนุกขึ้นมาแล้ว

Start by gluing ice to fit the size of the glass. The ice carved into a diamond shape. And serve in a glass. Did you know that drinking alcohol is fun?

หลังจากผสม Bourbon กับ Homemade Rosella juice ในสัดส่วนที่พอเหมาะ ก็เริ่มใส่น้ำแข็งเพื่อปรับอุณภูมิ (Stip)  หลังจากนั้นจะเป็นการ Clove infused wind ก่อนจะเทใส่ในแก้วที่สลักน้ำแข็งรูปเพชรเตรียมไว้ จบด้วยการ Stamp logo Drink smith ซึ่งเป็นเสมือนการรับรองเครื่องดื่มของที่นี่ ปิดท้ายด้วยการตกแต่งด้วยดอกกระเจี๊ยบอบแห้ง

cocktail

After mixing Bourbon and Homemade Rosella juice in proportion. Then start to put the ice to adjust the temperature (Stip), then the Clove infused wind before pouring in a diamond-shaped ice carved to finish with the Stamp logo Drink smith, which is like a drink certificate here. Finally, decorated with roselle flowers.

cocktail

The siam ruby (Valentines spacial cocktail)

ตกค่ำหน่อย บรรยากาศยิ่งคึกคัก ด้วยความแคบของร้านทำให้บรรยากาศและผู้คนดูใกล้ชิดกันมากขึ้น เอื้อต่อการพูดคุยและทำความรู้จักเพื่อนใหม่ที่ชอบดื่มในรสนิยมที่ใกล้เคียงกันcocktail

Dusky atmosphere With the narrowness of the shop, the atmosphere and people look closer together. Helping to talk and make new friends who like to drink in similar tastes.

cocktail

เครื่องดื่มหลายตัวในร้านมีจุดเริ่มต้นมาจากเครื่องดื่มสาย Classic แต่ได้พัฒนาให้เป็นรูปแบบของตัวเอง จึงถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจของที่มากๆ อีกเมนูที่อยากแนะนำคือ  Show me the money พัฒนามาจากเครื่องดื่มสาย Classic แต่ได้ปรับวิธีการปรุง

Many beverages in the cafe have their origins in classic drinks but have evolved into their own. It is considered a point of interest. Another menu I recommend is Show me the money. Developed from classic drinks, but adapted to the way.

cocktail

เริ่มจากการเผาโรสเมรี่เพื่อให้เกิดควัน ใส่น้ำแข็ง วัตถุดิบหลักอยู่ที่ Rum และ Liquors ที่จะประสานกับเครื่องเทศและกลิ่นอันเป็นเอกลักษณ์พิเศษ เสิร์ฟพร้อมกับธนบัตร Drink smith หนึ่งในความน่าสนใจของที่นี่คือเครื่องดื่มทุกตัวมีวิธีการนำเสนอที่น่าสนใจและเฉพาะตัวcocktail

Starting from burning rosemary The main ingredients are Rum and Liquors, which will work with spices and unique aromas. Drink smith One of the interesting things about this is that all drinks have an interesting and unique presentation.

cocktail

โลกของการดื่มมีอะไรมากกว่าการดื่มให้เมามาย และไร้ซึ่งความผิดชอบต่อตัวเองและสังคม การดื่มคือโลกของรสนิยม ศิลปะ และสุนทรีย์จากเครื่องดื่มที่เราชื่นชอบ

The world of drinking is nothing more than drunkenness. And the lack of self-respect and society. Drinking is the world of taste, art and aesthetics of our favorite drinks.