Art from the nature, Travellerphotographer x Luisemoeble

เปิดเผยเรื่องราวของศิลปะผ่านชิ้นงาน ที่ถูกสร้างสรรจากช่างผู้มากด้วยประสบการณ์ ด้วยการดึงศักยภาพของชิ้นงานขึ้น ขัดเกลา ตกแต่งตวามงามของเนื้อไม้ตามธรรมชาติ สู่เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านอันเป็นเอกลักษณ์ ที่เป็นชิ้นเดียวในโลก จากการคัดสรรสู่ตลาดต่างชาติโดย Luisemoeble

ที่นี่คงไม่ต่างกับสวยดอกไม้ของคนที่ชื่นชอบการตกแต่งบ้านด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้ และยิ่งพิเศษไปกว่านั้นคือ ทุกชิ้นล้วนเป็นหนึ่งเดียวในโลก เพราะความแตกต่างของรูปทรง เนื้อไม้ อายุของไม้ ย่อมส่งผลถึงเอกลัษณ์อันโดดเด่นของไม่แต่ละชิ้น ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะ เก้า อี้ หรือไม้ที่ออกแบบเป็นกรอบกระจก และอื่นๆ อีกมากมาย

Luisemoeble

Luisemoeble.com จึงเป็นหนึ่งในผู้คัดสรรความงามอันเหมือนศิลปะจากธรรมชาติ ให้ทุกคนได้เลือกสรร จากความเชี่ยวชาญของช่างผู้ชำนาญ สู่คุณค่าที่คุณได้เลือกครอบครอง

ขอบคุณ Kim Tinnemeyer ที่เลือกร่วมงานกับ Travellerphotographer เพื่อนำเสนอคุณค่าของความงามจากธรรมชาติ ผ่านภาพถ่ายและวีดัโอสู่ตลาดยุโรป สำหรับผู้ที่ชื่นชอบความงามของการประดับจกแต่งบ้านจากวัสดุธรรมชาติ

หลังจากเราเรียนรู้ และถ่ายทอดความงามที่แปรเปลี่ยนจากรูปทรงธรรมชาติแล้ว นี่เป็นผลงานตัวอย่างที่จะปรากฏสู่สายตาชาวต่างชาติ จากความงามของเนื้อไม้ไทย และฝีมือคนไทยในการสร้างสรรสิ่งเหล่านี้