เพราะดนตรีเป็นพื้นที่ของคนทุกคน​ The music pitch concert

เพราะเราเชื่อว่าดนตรีเป็นพื้นที่ของคนทุกคน​ และเมื่อเสียงดนตรีบรรเลงขึ้น​ นั่นคือภาษาเดียวกัน​ พวกเราร่วมเข้าใจเหมือนกัน​ ไม่เกี่ยวกันว่าผู้ที่บรรเลงจะเป็นใคร แต่เราร่วมรู้สึกไปกับสิ่งนั้น
บ้านปันเสียง — พื้นที่เรียนรู้ศิลปะดนตรีสำหรับเด็กกำพร้าและเด็กขาดโอกาส