ข้อจำกัดของการศึกษาไทยในพื้นที่ชายขอบ : How can we talk about equal society?

กำลังหาที่เรียนให้ลูกอยู่ใช่มั้ยครับ…

ในขณะที่พ่อแมJหลายคนกำลังเหนื่อยยากกับการหาเงิน เพื่อเป็นต้นทุนในการเลือกสถานศึกษา ด้วยความเชื่อที่ว่า นี่คือการเลือกสังคมสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูก อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี การศึกษาที่ดี เพื่อที่ลูกรักของเขาเหล่านั้นจะได้มีพื้นฐาน และต้นทุนชีวิตที่ดี ไม่ผิดเลยสำหรับความคิดเหล่านั้น

วันนี้ผมอยากพาทุกท่านมาตั้งคำถามต่อชีวิตที่ต่างออกไปบ้าง ว่าขณะที่คุณอ่านจบแล้วรู้สึกอย่างไร

UNDP Thailand

Looking for a school for your children?

While many parents I’m tired of making money. The cost of choosing a school. With the belief that. This is the best social choice for children. In a good environment Good education So that their children will have the basics. And the cost of living is good. Not wrong for those ideas.

Today I want to take you to ask a different life. How did you read that?

UNDP Thailand

เด็ก ๆ ที่นีเดินเท้ามาโรงเรียนที่อยู่ในหุบเขาทางตอนเหนือของประเทศไทย พวกเขาเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งในประเทศไทย การได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานดูเหมือนจะเป็นหนึ่งในไม่กี่สิ่งที่ด็กเหล่านี้ได้รับจากรัฐบาลไทย ดูเหมือนจะเป็นภาพที่สวยงาม ของการเติบโตท่ามกลางธรรมชาติ ขุนเขาที่เป็นปราการธรรมชาติโอบล้อมเด็กเหล่านี้ให้เติบโตท่ามกลางธรรมชาติ แต่ภายใตเภาพสวยงามที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น มีบางอย่างที่คุณอาจไม่อยากเชื่อว่าจะเกิดขึ้น ในยุคที่สัญาณอินเตอร์เน็ตพาเราข้ามไปยังทุกมุมโลก

UNDP ThailandChildren walking to school in a valley in northern Thailand. They are an ethnic group in Thailand. To get basic education It seems to be one of the few things that these kids get from the Thai government. It seems to be a beautiful picture of growth in nature. The mountain is a natural barrier surrounded by these children to grow in nature. But under the beautiful lights that have already said. There are some things that you may not believe will happen. In the Internet era. Take us across to all corners of the world.

UNDP Thailand

หันหน้าเข้าหาแสง
การใช้ชีวิตของเด็ก ๆ และผู้คนที่นี่เป็นเหมือนมนุษย์ในยุคบรรพกาล กล่าวคือวงรอบการใช้ชีวิตเป็นไปตามการขึ้นลงของดวงอาทิตย์ ซึ่งเป็นเสมือนสัญาณของการเริ่มต้น และสิ้นสุดในแต่ละวัน การนั่งเรียนในห้องเรียนที่ไม่มีไฟฟ้า มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องหันหน้าเข้าหาแสง ห้องเรียนจึงเต็มไปด้วยทางแสงที่ให้แสงสว่างลอดผ่านมากได้ หากจะเป็นการเรียนในช่วงหน้าฝนดูเหมือนว่าจะเป็นความยากลำบากตั้งแต่การเดินทางมาเรียน ลำห้วยที่ตัดขาดระหว่างหมู่บ้านกับโรงเรียน จนกระทั้งมีสะพานไม่ที่เชื่อมระหว่างหมู่บ้านและโรงเรียนเข้าด้วยกัน แต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้อะไรง่ายขึ้น

Facing the light
The lives of children and people here are like primitive humans. The life cycle is based on the rise and fall of the sun. This is the start of the beginning. And end each day Sit in a classroom where there is no electricity. It is necessary to face the light. The classroom is filled with light that passes through the light. If it is to study during the rainy season, it seems difficult. Low light conditions Getting to school The creek cut off between the village and the school. Until there are no bridges connecting the village and the school together. But that did not make it any easier.

UNDP Thailand

สอบวัดผล
การไม่มีไฟฟ้าดูเหมือนจะเป็นกำแพงที่หนามากของการศึกษาที่นี่ เพราะถึงแม้ว่าโรงเรียนอันห่างไกลจะไม่ได้รับเงินทุน และอุปกรณ์การศึกษาที่ดีพอ แต่เด็ก ๆ ยังต้องสอบวัดผลกับโรงเรียนอื่นๆทั่วประเทศ ในการสอบระดับชาติที่มีคะแนนเป็นเสมือนเครื่องชี้วัดอนาคตของการศึกษา และหลายคนมองว่านั่นคือทั้งหมดของชีวิต ในขณะที่ โรงเรียนอีกไม่น้อยในประเทศไทยยังไม่มีแม้สื่อการ หรือไฟฟ้า (ปัจจุบันโรงเรียนดังกล่าวมีพลังงานไฟฟ้าจากแผงโซลาเซลแล้ว)

Examination
No electricity seems to be a very thick wall of study here. Because even a distant school does not receive funding. And the educational equipment is good enough, but the children also have to take tests with other schools across the country. In the national exam, scores are a measure of the future of education. And many people see that all the while in school, no less in Thailand, not even the media or electricity (now the school has electricity from solar panels).

UNDP Thailand

ไม้เกี๊ยะ
การทบทวนตำรา หรือทำการบ้าน กลับเป็นปัญหาของครูผู้สอนไม่น้อย เพราะเด็ก ๆ หลังจากกลับบ้านก็ต้องช่วยงานพ่อแม่ที่บ้าน ทั้งงานสวน งานครัว พลบค่ำภายใต้ความมืด แสงสว่างเดียวของชุมชนดูเหมือนจะเป็นแสงสว่างจากไม้เกี๊ยะ เนื้อไม้ที่ใช้ก่อไฟเพื่อให้แสงสว่างการทำการบ้านและทบทวนตำราเรียน แต่การทำการบ้าน และทบทวนตำราเรียน ดูเหมือนแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย และเป็นสิ่งที่ยากขึ้นไปอีกในหน้าหนาวที่มีลมแรง การจุดไฟไม้เกี๊ยะอาจทำให้ไฟไหม้บ้านได้ทั้งหลัง และลามไปทั้งหมู่บ้าน ในขณะที่ชีวิตในเมืองเด็กอนุบาล เด็กประถมกลับเรียนพิเศษกว่าจะเลิกเรียนก็ปาเข้าไป 3 – 4 ทุ่ม กว่าจะถึงบ้านอาบน้ำ ทำการบ้านนอน

Pine
Review texts or do homework. As a child, after returning home, I had to help my parents at home, gardening, twilight cooking under the dark. The only light of the community seems to be the light of the clay. Pine Woods used for lighting to do homework and review textbooks. But doing the homework. And review the textbook It seems almost impossible. And it is more difficult in the windy winter. The firewood may burn the house after the fire. And spread the whole village. While living in the city, kindergarten children, elementary school children return to school. I’ll be late for class. I will go to the bath house doing sleep.

UNDP Thailand

อาหารการกิน
งบอาหารกลางวันการจัดสรรจากรัฐบาลทำให้ช่วยพ่อแม่ ในการประหยัดไปได้เยอะเลยทีเดียว แต่ไม่มีไฟฟ้าก็เป็นเรื่องใหญ่อยู่ดี อาหารที่เด็กๆได้รับในวันพุธมักจะเป็นพะโล้หมู แต่จากการสักภาษณ์ทำให้เรารู้ว่า เด็กๆที่นี่แทบไม่เคยกินเนื้อหมูสด ๆ การเดินทางจากโรงเรียนโดยรถยนต์ ถึงแม้ว่าจะมีระยะห่างจากถนน เพียงสิบกว่ากิโลเมตร แต่ใช้เวลาสองชั่วโมงกว่า ทำให้การซื้อเนื้อสดมาปรุงอาหาร อาจเน่าเสียระหว่างสัปดาห์กว่าจะครบวงรอบการเดินทางไปซื้อในรอบถัดไปได้ คิดเล่นว่าซื้อเนื้อสดมาไม่มีตู้เย็นก็เท่านั่นสุดท้ายอาหารสดที่ดีที่สุดคือผักในท้องถิ่น และสัตว์เลี้ยงที่แต่ละครอบครัวเลี้ยงไว้เพื่อบริโภคนั่นหละ

UNDP Thailand

Food
Lunch allowance from the government helps parents save a lot. But no electricity is a big deal anyway. Children’s food is usually served with pork loin. But from the tattoo, we know. The children here rarely eat fresh pork. Traveling from school by car, even if the distance from the road. Just over ten kilometers But it takes two hours. May be rotten during the week. To complete the cycle to buy. In the next round I think that buying fresh meat without refrigerators is over. Lastly, the best fresh food is local vegetables. And animals for each family to feed it.

UNDP Thailand

UNDP
การเข้ามาอย่างมีข้อจำกัดของ undp จึงเป็นเสมือนแสงสว่างของเด็ก ๆ ที่นี่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทำให้เด็ก ๆ มีการศึกษาที่ดีขึ้น แต่อย่างน้อยก็เป็นตัวช่วยหนึ่งที่ทำให้เด็ก ๆ ได้โอกาสที่จะใช้เวลาในการศึกษาหาความรู้มากขึ้น ด้วยโคมไฟพลังแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นเงินที่ได้จากการบริจาค

UNDP
The limited access of the UNDP Thailand is like the light of the children, even if it does not make the children have a better education. But at least it’s one of the things that gives kids the opportunity to spend more time studying. With the solar lamp. This is the money from the donation.

UNDP Thailand

ผมกลับตั้งคำถามว่า เราพยามพูดเรื่องคุณภาพชีวิต เรื่องการวัดผลทางศึกษา แต่ในอีกส่วนหนึ่งของประเทศไทยยังเข้าไม่ถึงแม้ปัจจัยพื้นฐาน เราจะพูดถึงสังคมที่เท่าเทียมได้อย่างไร

I ask that question. We talk about quality of life. Educational Measurement But in the other part of Thailand is not reach even basic factors. How can we talk about equal society?

UNDP ThailandUNDP Thailand

 

I can not help but move the base from the village in the valley. Everything is life cost. Although it is not rich. By mountain But enough. I can not hold many families. Land abandonment To be a worker in the city A garden man Have a minimum wage or lower Motorcycle Have a mobile phone and have to make money to keep up with each month. Which is worse in the wild.

However, everyone is always trying to recruit better than themselves.

UNDP Thailand

ภาพชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการลงพื้นของผมเองซึ่งเป็นช่างภาพของโครงการร่วมกับโครงการของ UNDP ที่ะพัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาของเด็กในพื้นที่ห่างไกลให้ดีขึ้น
This series is part of my own groundwork, a project photographer, in partnership with UNDP’s project for improving the quality of life. And the education of children in remote areas to better.

Facebook : UNDP Thailand
Website : Undp.org