ถ่ายภาพด้วยมือถือยังไงให้ได้ระดับโลก : Coffee Art

Coffee

Coffee Art

จากการประกวดที่จัดขึ้นในหัวข้อ Coffee Art ซึ่งเป็นการประกวดภาพถ่ายในระดับสากล ที่ช่างภาพได้ส่งภาพร่วมประกวดกว่า 319 ภาพ ภาพดังกล่าวที่ผมส่งประกวดได้ลำดับที่ 39 จากการประกวด ซึ่งไม่ได้ดีเท่าที่คิดไว้ แต่ก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีกว่าที่คิดไว้

The contest is held under the title Coffee Art, which is a photo contest on a global scale. The photographer has sent me a photo contest of over 319 pictures that I entered the contest No. 39 of the contest, which is not as good as expected. But it is a good start.

ผมอยากถ่ายภาพทุกๆแนว เพื่อจะยืนในจุดที่เป็น 1 ใน 10 ของโลกให้ได้ และนี่เป็นก้าวเล็กๆอีกก้าวหนึ่ง ที่ผมพาภาพถ่ายและความเชื่อมั่นของตัวเองไประดับโลก

I want to shoot every image. To stand on the spot is one in 10 of the world, and this is another small step. I take my photos and confidence to the world.

ภาพนี้ถ่ายด้วยกล้องโทรศัพท์มือถือ Huawai P 10 ตั้งใจจะให้เห็นลวดลายของ Late Art ซึ่งเป็นการแฟโปรดของผมเอง ตัดกับพื้นผิวสีดำของโต๊ะ ที่มีขอบของจานช่วยในการดึงดูดสายตา รวมถึงสีเชียวจากใบไม้ประดับบนโต็ะเป็นคู่สี earth tone ตัดกับสีของกาแฟ

This photo was taken with a camera phone Huawai P 10 intend to see the pattern of Late Art, which is my favorite. Cut to the black surface of the table. The edge of the dish helps to attract the eye. Including the color of the leaves on the table. The earth tone color of the coffee.

ซึ่งผมมองว่าความสวยงามในชีวิตประจำวันเกิดขึ้นได้เสมอ การถ่ายภาพจึงเป็นการถ่ายทอดความงามและรสนิยมเหล่านั้น และอุปกรณ์เป็นเพียงเครื่องมือในการถ่ายทอดความรู้สึก

think that the beauty of everyday life always happens. Photography is a way to convey the beauty and taste. And the device is just a tool to convey feelings.


ถาพนี้ถ่ายที่ร้าน Maled Coffee Roasters : โรงคั่วเมล็ด
Location: ถนนสนามบินเก่า ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง (ข้างอัมรินทร์โพธิเวช)
Opening Hours: 08.00 – 18.00 (everyday)
Facebook: Maled Coffee Roaster
Mobile : Huawai P10

Link for view Award : https://www.photocrowd.com