เกิร์ลลี่ เบอร์รี่

Portrait of beauty

To capture some pictures of the journey of Piya Pongkulpha, or what we may know as Giftza Girly Berry, we chose to take photos using natural light in the hotel. look for elements from the surroundings to draw attention and add dimensions to the model.

 เกิร์ลลี่ เบอร์รี่
กิฟท์ซ่า เกิร์ลลี่ เบอร์รี่
บันทึกภาพบางส่วนของการเดินทางของ ปิยา พงศ์กุลภา หรือที่เราอาจรู้จักกันในนาม กิฟท์ซ่า เกิร์ลลี่ เบอร์รี่ เราเลือกถ่ายภาพโดยใช้แสงธรรมชาติภายในโรงแรม มองหาองค์ประกอบ จากสภาพแวดล้อมเพื่อดึงความน่าสนใจ และเพิ่มมิติให้ตัวแบบ ติดตามผลงานของ กิฟท์ซ่า เกิร์ลลี่ เบอร์รี่ ได้ที่ IG : @giftzapyya
GIFTZA GIRLYBERRY