IKIGAI • Slow bar [Coffee] Slow life [Roaster]

IKIGAI • Slow bar [Coffee] Slow life [Roaster]


จุดเริ่มต้นจากความหลงใหลในรสชาติอันหลากหลาย และซับซ้อนของกาแฟสู่การพัฒนากาแฟในรูปแบบของตัวเองโดยยึดหลักปรัชญา Ikigai อันเป็นเสมือนเข็มทิศนำทางที่ใช้ในการสื่อสารกับผู้คนที่ดื่มกาแฟ และตัวของผู้สร้างสรรค์แบรนด์อย่างคุณ ธนาวุฒิ ฤทธิ์ช่วยเอง นี่คือแนวทางในการใช้ชีวิต รวมไปถึงแนวทางในการสื่อสารกับผู้คนผ่านกาแฟ ที่แฝงเร้นในบทสนทนาของเขาเสมอ

อิคิ แปลว่า การใช้ชีวิต | ส่วน ไก แปลว่า ผลลัพธ์หรือคุณค่า เมื่อรวมคำรวมความหมายจึงหมายถึง “คุณค่าของการมีชีวิต หรือการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า” ซึ่งเป็นแนวคิดของการใช้ชีวิตของคนญี่ปุ่นที่มีมานานแล้ว และแนวคิดนี้ยังส่งผ่านคุณค่าด้วย content ที่สร้างจากความรัก ความรู้ และสื่อสารความเข้าใจกับผู้หลงไหลในโลกกาแฟ เพื่อที่กาแฟในแต่ละเช้า หรือแต่ละแก้ว จะเติมเต็มความหมายของการมีอยู่ของผู้นั้น เขาเชื่อแบบนี้เสมอมาว่าแต่ละคนจะมีช่วงเวลาที่ดีที่สุดเมื่อยู่กับสิ่งที่ชอบ หรือสภาวะที่ถึงพร้อม

องค์ประกอบของหลักอิคิไก โดยแนวคิดนี้ ต้องผ่านการวิเคราะห์จาก 4 ด้าน คือ

1. สิ่งที่เรารัก (What you LOVE) อะไร คือ สิ่งที่เรารัก สิ่งที่เราชอบทำ หรือสิ่งที่ทำแล้วมีความสุข เหล่านี้อาจตอบได้ไม่ยากเมื่อผู้นั้นหมั่นสื่อสารกับตัวเอง และใคร่ครวญถึงสิ่งนั้นเสมอ
2. สิ่งที่เราทำได้ดี (What you are GOOD AT) อะไร คือ สิ่งที่เราทำได้ดี ทำได้เก่งกว่าคนอื่น หรือเป็นจุดเด่นของเรา ความโดดเด่นนี่มักมาจากความลุ่มหลงในสิ่งนั้น ให้เวลา และศึกษาอย่างจริงจัง
3. สิ่งที่ทำให้เกิดรายได้ (What you can be PAID FOR) อะไร คือ สิ่งที่จะสร้างรายได้ เพื่อให้เราสามารถเลี้ยงชีวิตอยู่ได้ นั้นเอง แน่นนอนว่าถ้าสิ่งที่รักไม่สามารถเลี้ยงตัวเองได้ ในท้ายที่สุดมันอาจกัดกินเราเช่นกัน นี่จึงเป็นการหาสมดุลของคุณค่าและมูลค่า
4. สิ่งที่สังคมต้องการ (What the World NEEDS) อะไร คือ สิ่งที่สังคมหรือโลกต้องการ หรือสิ่งที่เป็นประโยชน์กับสังคม เรามักส่งสารเพื่อกระตุ้นเตือน สร้างความตระหนักรู้ให้ผู้คนผ่านข้อความสั้นๆระหว่างอ่าน หรือดื่มกาแฟในแต่ละแก้วได้เช่นกัน


ด้วยแนวคิดดังกล่าวจึงทำให้แบรนด์ Ikigai : Slow bar มีความมุ่งมั่นที่จะสื่อสารสิ่งต่างๆ ผ่านกาแฟ ทั้งรูปแบบการชง และการคั่วกาแฟ รวมถึงสภาวะของการดื่มโดยมั่งหวังว่า กระบวนการดังกล่าวจะสื่อสารถึงผู้บริโภคไม่ทางหนึ่งก็ทางใด เพราะช่วงเวลาของการเริ่มต้นเช้าวันใหม่กับกาแฟแก้วโปรด หรือการพักสมองระหว่างวัน จะเป็นช่วงเวลาที่ผู้คนได้ครุ่นคิด และคลายกังวลจากสิ่งต่าง ๆ หรืออาจพบคำตอบของความหมายของชีวิต ผ่านเครื่องดื่มในมือ ดั่งแนวคิดที่ว่า “Ikigai: Slow [bar] Slow [Life] Roaster”

เพราะไม่ว่าจะเป็นการชง การคั่วกาแฟ ต่างใช้เวลาเป็นสื่อกลางเมื่อทุกอย่างช้าลง การชงกาแฟค่อยๆ ดำเนินไปทั้งตัวผู้ชง และผู้ดื่มต่างได้ดื่มด่ำกับความเนิบช้านี้ เป็นเสมือนการได้พักจากความเร่งของชีวิต และได้ทบทวนเรื่องราวต่างๆ ระหว่างการชง อันเป็นเสมือนพิธีกรรมในการทบทวนตัวเอง

และวันนี้ Ikigai : Slow barได้ก้าวออกจากโลกออนไลน์ที่คอยแบ่งปันความรู้สึกดีๆ และความรู้ให้ผู้คน มาสู่โลกความเป็นจริงที่ Cement Skate Club ที่คอยนำเสนอกำแฟจากทุกมุมโลกให้เพื่อนๆที่แวะเวียนมาดื่มกาแฟและเล่นเซิร์ฟสเก็ตที่พัทลุง นอกจากนี้ Bar pop up ที่สามารถจองตัวเพื่อให้ทำกาแฟพิเศษ ในโอกาสพิเศษต่างๆ ได้และกำลังพัฒนาฝีมือการคั่วกาแฟไทยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างอีกด้วย แต่นั่นก็เป็นเป้าระยะยาวที่เขากำลังพัฒนาต่อไป คล้ายกับการคั่วกาแฟที่ต้องอาศัยจังหวะ และช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด