Bangkok city of life

งานภาพถ่ายชุดนี้เป็นเสมือนบันทึกการเดินทางของเด็กต่างจังหวัดที่มีโอกาสได้เข้าไปสู่เมืองหลวง เมืองหลวงของประเทศไทย เมืองที่ถือว่าเป็นเหมือนแดนสวรรคมาช้านาน แต่สิ่งเหล่านั้นกลับดูเหมือนกำลังฉายภาพจินตนาการมากเสียกว่าความเป็นจริง เมืองที่ผู้คนยังต้องดิ้นรนที่เพื่อจะมีชีวิตที่ดี เมืองที่ผู้คนขับรถหรือทานอาหารสะดวกซื้อบนรถ และสามารถมองมาที่ข้างถนนและพบเห็นคนอีกกลุ่ม กินนอนบนทางเท้า ผมไม่แน่ใจว่าสวรรค์นั้นเป็นอย่างไร

This series of photographs acts as a record of the traveling of rural children having the opportunity to enter the capital. Capital of thailand A city that was considered like a land of paradise But they seem to be projecting imagery more than they really are. A city where people still struggle to have a good life. A city where people drive or eat convenience food on their cars And can look at the side of the road and see another group of people Eat and sleep on the sidewalk I’m not sure what heaven is like.

สะดวกซื้อ : ด้านหน้าของร้านสะดวกซื้อร้านที่ไม่มีเวลาปิด โลโก้โลโก้สีเหลืองโดดเด่นชวนมองตัดกับสีเสื้อของพ่อค้าที่ขายของอยู่ด้านหน้า ราวกับเป็นคู่ตรงข้ามทั้งเรื่องราวของชีวิตและสินค้า

Convenience: In front of the convenience store, the store has no closing time. The yellow logo stands out against the color of the merchant’s shirts on the front. As the opposite of both the story of life and the product

ชีวิตริมทาง :หากการตัดแว่นทำให้เรามองเห็นโลกนี้ชัดขึ้น เลนส์ที่ดีที่สุดก็คงเป็นเลนสิที่มองผ่านจิตใจที่เป็นกลาง ป้ายของร้านตัดแว่นด้านหลังชวนให้เราสนใจว่าเราจะใช้เลนส์แบบไหนในการมองชีวิต

Street life: If cutting glasses can make us see the world better. The best lens would be a lens that sees through a neutral mind. The sign of the optician on the back invites us to be interested in what kind of lenses we can look at in life.

อาหารของทุกคน : ภาพร้านแม็คโดนัลด้านหลังตั้งตระหง่านยามค่ำคืน เป็นเหมือนครัวที่รองรับความหิวของผู้คน แต่ในทางกลับกันด้านหน้าในร้านขายของริมทางที่ชวนให้เห็นมิติชีวิต และความหลากหลายที่ทับซ้อนในพื้นที่เดียวกัน ภาพนี้จึงเป็นเหมือนการซ้อนเลเยอร์ของพื้นที่ชีวิต

Everybody’s food: McDonald’s in the background, towering at night. It’s like a kitchen that serves people’s hunger. But on the other hand, the front in a street shop that invites you to see a dimension of life. And the diversity overlapping in the same area This image is like a layered layer of life area.

นัดพบ : การนัดพบกันอาจไม่ใช่เรื่องของความหรูหราเชิงพื้นที่เท่ากับบทสนทนาที่มีต่อกัน

Meeting: Meeting up may not be as spatial luxury as having a conversation.

มื้อดึก : พนักงานสะดวกซื้อกำลังออกมาเลือกอาหารมื้อดึกของเขา หลังจากที่ทำงานหนักมาทั้งวัน แต่นี่คือพื้นที่ทับซ้อนที่เราพูดเรื่องของความเหลื่อมล้ำได้เช่นกัน ร้านสะดวกซื้อด้านหลังอาจเป็นภาพสัญลักษณ์ของตัวแทนทุนนิยมที่พวกเราเข้าใจกัน ภาพของคนขายหมูปิ้งด้านหน้าดูเหมือนว่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของชีวิตที่ยังต้องดิ้นรนต่อไป

Late Night: A convenience worker is coming out to choose his late night meal. After working hard all day But this is the overlapping area where we can also talk about inequality. The convenience store behind it can be a symbolic representation of the well-understood capitalist. The image of the roast pork seller in front seems to be an alternative to life that continues to struggle.

ดิ้นรน : ถนนที่ถนนที่เต็มไปด้วยผู้คนจอแจยามค่ำคืนที่ออกมาใช้ชีวิต และเติมเต็มช่วงเวลาผ่านดนตรีเสียงเพลงและเครื่องดื่ม เราพบเห็นคนอีกกลุ่มที่แต่งตัวคล้ายชาวเขาพูดภาษาที่เราไม่ค่อยเข้าใจ พวกเขาจากบ้านมาไกลเพื่อหวังว่าชีวิตจะดีขึ้น

Struggling: A street where the bustling streets of the night come out to live. And fill the moment through music and drinks. We see another group of hill tribes dressed in a language that we do not understand. They have come a long way to hope that their lives will improve.

เสี่ยงดวง : ย่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเต็มไปด้วยผู้คนที่หยิบยื่นโอกาส หรือหลายคนเรียกว่าดวงผ่านสลากกินแบ่งรัฐบาล สัญลักษณ์ในภาพกลับซ่อนคำพูดของพระชื่อดังเอาไว้ราวกับเป็นการเตือนสติให้ผู้คน แต่ในขณะเดียวกันพวกเขากำลังเชื่อในสิ่งที่ไม่ ไม่ได้อยู่ในคำสอนของศาสนา โชคชะตา

Take a chance: Democracy Monument is full of people taking opportunities. Or many people called it through the government lottery The symbolism in the picture hides the words of the famous monk as if it were a reminder to people. But at the same time, they are believing in things that are not. Not in the teachings of religion fate

ทำงาน : หากเรามีความสุขกับงานที่ทำไม่ว่าอายุมากเท่าไรการทำงานก็คงไม่ใช่เรื่องแปลก แต่ในประเทศกำลังพัฒนาเมื่อเข้าสู่วัยชรา แต่ยังกลับต้องทำงานเพื่อหาเลี้ยงชีพนี่อาจดูเป็นเรื่องผิดปกติวิสัยกับชาติตะวันตกที่เจริญก้าวหน้าในเรื่องรัฐสวัสดิการ

Work: If we are happy with our work, no matter how old we are, work is not unusual. But in developing countries, when entering old age But still having to work for a living, this may seem uncommon for western countries that are more advanced in welfare states.

ร่มเงา : หากบ้านคือร่มเงาของความสุขและความอบอุ่น คนไร้บ้านก็คงต้องการร่มเงาของความสุขทางใจ แต่ก็มีหลายเหตุผลเช่นกันที่ทำให้เขาต้องละทิ้ง และออกจากบ้านของตัวเองเพื่อมาใช้ชีวิตอยู่ข้างทาง

Shade: If the house is a shade of happiness and warmth The homeless would want a shade of happiness through the heart. But there were also many reasons he had to abandon. And left my own home to live on the roadside

กำลังพัฒนา : สีเขียว ส้ม เทา ฟ้าเป็นคู่สี่ที่ทำให้ภาพนี้ดูน่าสนใจ และผ้าแสลงสีเขียวที่ห่อหุ้มตึกนี้ไว้เป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นใหม่ ในขณะที่อีกตึกยังคงไว้ซึ่งสิ่งเดิมและเสื่อมไปตามกาลเวลา

Developing: Green, orange, gray, blue are a couple of four that make this look interesting. And the green slang that wraps the building symbolizes a new beginning. While the other building retains its original form and wears off over time.

เก่าไปใหม่มา : การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลา ภาพตึกเก่าและตึกใหม่ที่กำลังถูกก่อสร้างคงไม่ต่างกับชีวิตของผู้คนที่นี่ ที่บ้างกำลังเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นและบางส่วนก็ยังอยู่ที่เดิม

Old and New: Change happens all the time. The pictures of old buildings and new buildings being built are the same as the lives of the people here. Some are changing for the better and some are still in the same place.

ภาพชุดนี้ไม่ได้มีเจตนาดูหมิ่นใคร หรือสถานที่ใด แต่เป็นการภาพสะท้อนของกรุงเทพมหานคร มหานครแห่งชีวิตที่เต็มไปด้วยผู้คนที่ยังต้องแสวงหาโอกาสและดิ้นรนบนโชคชะตาของตนเอง

This series is not intended to disrespect anyone. Or any place But a reflection of Bangkok The city of life is full of people who still have to seek opportunities and struggle on their own destiny.