Songkhla : color and massage

หลังจากที่เรามีโอกาสได้เดินทางไปสงขลาในเขตย่านเมืองเก่า ช่วงที่มีงาน Portrait of Songkhla เราได้ชื่นชมความงามของสถานที่ อาหารและผู้คน และนี่คือหนึ่งในภาพชุดเล็กที่เราเลือกนำเสนอความน่าสนใจของคู่สี ที่มีความโดดเด่น และสัญลักษณ์ที่ซ่อนในภาพ มาเริ่มต้นด้านทางไปด้วยกันกับภาพของเรากันเลย

After we have the opportunity to travel to Songkhla in the old city area during the Portrait of Songkhla event, we can appreciate the beauty of the place. Food and People, This is one of our smaller collection of pictures, highlighting the appeal of the color pair. That are outstanding And the symbols hidden in the picture Let’s start the road together with our pictures.

Travellerphotographer

เว้นทางเข้าออก

ถึงแม้เราจะสะดุดตากับประโยค “กรุณา เว้นทางเข้าออก” แต่ขาที่ยืดมาดักไว้เสมือนกับการสื่อสารผ่านภาษากายของการของการพักผ่อน ที่ไม่ได้พร้อมจะรับแขกและอนุญาตให้ผ่านไป

Leave the entrance and exit
Although we are caught off guard by the phrase “please leave the entrance and exit”, the stretched leg is trapped as if communicating through the body language of relaxation. Who are not ready to accept guests to pass

Travellerphotographer

เว้นทำ

ประตูที่ไม่ถูกเปิดอย่างเต็มที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของการที่ไม่พร้อมจะรับแขก แต่กลับให้ความรู้สึกของการจ้องมองจากฉากหน้าของประตู เพื่อปีบมุมมองสู่ภาพของตัวแบบ ที่เป็นคู่สีของสีฟ้า และสีชมพูที่ถูกเบรกน้ำหนักด้วยสีเหลืองซึ่งเป็นสีกลางของภาพและแต้มด้วยสีฟ้า นอกจากนี้ยังมีสัญลักษณ์ของความเป็นคู่ซ่อนไว้อีกด้วยมาหาคำตอบกัน

Don’t do it.
A door that is not fully opened is a sign of not being ready to receive guests. Instead, it gave me the feeling of staring at the front of the door. To view the perspective of the subject That is a pair of colors of blue And pink that was weight braked with yellow Which is the center color of the picture and tinted with blue There is also a hidden symbol of duality. Let’s find out.

Travellerphotographer

รับซ่อม

อีกภาพที่เรียกรอยยิ้มชวนสงสัยจากข้อความ “รับซ่อมมอเตอร์ไซค์” แต่กลับไม่ปรากฏผู้คนและอะไหล่ซ่อมใดๆ นอกจากโครงรถมอเตอร์ไซค์ที่ถูกจอดไว้อย่างโดดเดี่ยว

Ready to service
Another picture that calls out a curious smile from the text “Repairing a motorcycle”, but no people and any repair parts. In addition to the motorcycle frame that was parked alone.

Travellerphotographer

อีกฝั่งของความสมบูรณ์

ด้วยโครงสร้างที่เรียบง่ายของเส้นตรงแนวตั้งที่ให้ความรู้สึกสงบมั่นคง ภาพของกระจกสองข้างกลับสะท้อนภาพลักษณ์ของความสมบูรณ์แบบ และความเว้าแหว่ง จากรอยแตกที่เป็นเสมือนอีกฝั่งฟากของชีวิต

The other side of integrity
The simple structure of the vertical line gives a feeling of peace and stability. The image of two mirrors reflects the image of perfection. And the dented From the cracks that are like the other side of life

Travellerphotographer

การสื่อสาร

ประตู หน้าต่างที่เป็นองค์ประกอบของบ้าน แต่กลับถูกสื่อสารกับคนภายในจากคนภายนอกด้วยกล่องรับจดหมาย ที่เป็นเสมือนภาพตัวแทนของบ้านที่ถูกย่อส่วน และมีผู้คนอยู่ในนั้นด้วยภาพการ์ตูน ที่เป็นเสมือนสมาชิกของบ้าน

Communication
Door and window elements of the house Instead, it was communicated with the inside from the outside through the inbox. That is like a representative image of a miniature house And there are people in it with cartoons.

Travellerphotographer

Notifications

ในยุคที่มีการแจ้งเตือนผ่าน notifications เป็นเรื่องปรกติที่เรามองข้าม ในโลกความเป็นจริงเมื่อถึงเวลาของการแจ้งเตือน แต่กลับไม่ได้รับการตอบกลับ นี่คือวิธีแจ้งเตือนอย่างตรงไปตรงมาที่สุด และผ่านการเพิกเฉยของช่วงเวลาที่สะท้อนผ่านความซีดของกระดาษ และจำนวนของใบแจ้งเตือน

Notifications
In the age of notification through notifications It is normal that we overlook. In the real world, when it’s time for a reminder But did not receive a reply. This is the most straightforward way to alert. And through the neglect of the moment reflected in the pale of the paper And the number of the notification

Travellerphotographer

Green day

ความลงตัวของสีที่อยู่ในกลุ่มของ Monotone

Green Day
Monotone The perfect combination of colors in the Monotone range.

Travellerphotographer

Back to home

ความเรียบง่ายที่โดดเด่นของภาพนี้เป็นมากกว่าการรับลูกกลับบ้าน แต่นี่คือเรื่องที่แฝงไว้ด้วยทฤษฎีสีคือ Comprementary Colour ระหว่างสีเขียวและสีแดง ที่ตัดน้ำหนักด้วยสีกลางจากแถบสีเหลือง และสีเทาจากรั้วที่เพิ่มมิติและความลึกให้กับภาพ

Back to home
The striking simplicity of this picture is more than just taking the ball home. But this is the subject of color theory: Comprementary Color between green and red. That cuts the weight with a neutral color from the yellow stripes And gray from the leak that adds dimension and depth to the image.

Travellerphotographer

Love

primary color จากวงจรสีเป็นแม่สีกลุ่มแรกที่เป็นเสมือนจุดเริ่มต้นของวรรณสีต่างๆ และเรื่องราวในภาพที่เป็นการขอพรราวกับเป็นการอธิษฐานเพื่อเริ่มต้นบางสิ่ง ที่อาจล้อกับข้อความบนเสื้อ

Love
The primary color from the color cycle is the first primary color that is the starting point for all colors. And the story in the picture that is a wish Like a prayer to start something That may correspond to the text on the shirt

นี่คือการนำเสนอทฤษฎีสีอย่างตรงไปตรงมาอย่างจริงใจ ถึงแม้ไม่ได้เน้นไปที่องค์ประกอบทางความงาม อย่างที่เข้าใจได้โดยทั่วไป แต่ขอให้เปิดใจรับชม และหากอยากรับชมภาพที่เป็นแรงบันดาลใจของภาพชุดนี้ สามารถรับชมจากหนังสือรวมภาพของ Alex webb  ในชื่อ The stuffing of the light

This is a very honest presentation of color theory. Although not focusing on the beauty elements Generally understood But please open your heart to watch And if you want to see the pictures that inspired this series You can watch the battle from Alex Webb collection of pictures in the title The stuffing of the light