ศาสตร์พระราชา : การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

หนึ่งในโปรเจคที่นำเสนอเรื่องราวการจัดการเรียนการสอน ที่ผสานศาสตร์พระราชา : การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเราได้ออกแบบการเล่าเรื่อง และนำเสนอเป็นงานสื่อ เพื่อง่ายแก่การสื่อสาร