การกลับมาของขยะ : Rubbish Washed up on The Beach

“ปี 2016 มีขยะพลาสติกมากกว่า 310 ล้านตัน โดยหนึ่งในสามของจำนวนนี้ตกค้างอยู่ในธรรมชาติ ซึ่งสร้างความเสียหายและมีผลกระทบอย่างมากต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆ อีกด้วย มีสิ่งมีชีวิตมากกว่า 270 สายพันธุ์ที่ได้รับผลกระทบในเรื่องนี้ และมากกว่า 240 สายพันธุ์กินพลาสติกเข้าไป” อิซาเบลล์ ออทิสเซียร์ ประธานองค์กร WWF ฝรั่งเศสกล่าว (อ้างอิง The Momentum )

ทะเลก็มีชีวิตทะเลก็มีหัวใจไปเที่ยวทะเลกันมั้ยไปดำดูปะการัง

หนึ่งในเพลงที่ว่าด้วยท้องทะเลที่ได้ยินมาตั้งแต่เด็ก เราต่างผูกพันกับทะเลไม่ทางหนึ่งก็ทางใด ทะเลถึงเป็นที่ปล่อดปล่อยความทุกข์เศร้า เยี่ยวยาจิตใจด้วยความสวยงามและความสงบของท้องทะเล

สำหรับางคนทะเลเป็นทั้งชีวิตของเขาเลยก็ว่าได้ หลากหลายอาชีพยึดโยงกับท้องทะเล ทะเลจึงเป็นเสมือนธนาคาร และขุมทรัพย์ขนาดใหญ่ให้ใช้สอยและตักตวง

ทะเลไทยค่อยๆ เสื่อมโทรมเพิ่มขึ้นในอัตราเร่งที่น่าเป็นห่วง ปัญหาหาปะการังพอกขาวปัญหาขยะทะเลดูเหมือนจะเป็นประเด็นที่เริ่มถูกพูดถึง และเป็นปัญหาในระดับโลกจากข้อมูลเชิงสถิติบอกเราว่า ประเทศไทยขึ้นแท่นอยู่ที่อันดับ 7 ของโลก สร้างขยะสูงถึงหนึ่งล้านตัน และกลายมาเป็นขยะในท้องทะเล 0.41 ล้านตัน (อ้างอิง The Momentum )

ทะเลโอบรับปฏิกูล และขยะมูลฝอยต่างๆ จากกิจกรรมของมนุษย์ ในท้ายที่สุดทะเลส่งกลับคืนขยะเหล่านั้นสู่ชายฝั่ง ทัศนียภาพค่อยๆ เสื่อมโทรมนักท่องเที่ยวเริ่มหายไปทีละน้อย ขุมทรัพย์ที่ว่าเริ่มเสื่อมสภาพลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป 

ไมโครพลาสติกส่งผลโดยตรงต่อปะการังปลามีสารพิษปนเปื้อน  การตายของสัตว์ทะเลในหน้าหนังสือพิมพ์ดูจะเป็นสิ่งพวกเราต้องทบทวนถึงกิจกรรมที่สร้างขยะ และรบกวนระบบนิเวศน์ท้องทะเลอย่างยิ่งยวด

เรากอบโกย ตักตวงทรัพยากรในทุกรูปแบบ และเรากำลังทำลายตัวเองไปทีละน้อย อาจถึงเวลาแล้วที่ประเด็นทางสิ่งแวดล้อมควรถูกนำมาถกเถียง และร่วมหาทางออกอย่างจริงจังเพื่อวันพรุ่งนี้ของท้องท้องทะเล

ภาพชุดนี้ถ่ายด้วยกล้องมือถือ Oppo F9 ในบ่ายวันหนึ่งที่เกาะภูเก็ต