Life Begins on Earth : เมื่อชีวิตแรกปรากฏ

เป็นครั้งแรกที่ได้เดินทางไปพิพิธภัณฑ์สิรินธร เดิมเป็นศูนย์วิจัยไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว ในปี พ.ศ.2537 พบโครงกระดูกของไดโนเสาร์กินพืช ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน ในบริเวณที่เป็นหลุมขุดค้นปัจจุบัน ทุกอย่างสร้างความตื่นตา และชวนหดหู่ใจกับเรามาก

ปะการัง Corals ยุค : คาร์บอนิฟอรัส ตอนกลางช่วงมอสโคเวียน อายุประมาณ 310 ล้านปี สถานที่พบ : บ้านนาเจริญ อ.เอราวัณ จังหวัดเลย

For the first time traveling to the Sirindhorn Museum Formerly the Phu Kum Khao Dinosaur Research Center in 1994, found a skeleton of a herbivorous dinosaur. Phu Wiang Kosorasirindhorn, in the area of ​​the current excavation hole Everything creates excitement. And very depressed with us.

ไทรโลไบต์ โลโฟซอเเกีย คล้ายเจียงหนานเอนซิล Tillobite Lophosaukai cp. Jiangnanensis สถานที่พบ เกาะตะรุเตา จ.สตูล ประเทศไทย Locality : Tarutao Island,Satun Province,Thailand

Anomalocaris อโนมาโลคาริส สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง นักล่าขนาดใหญ่แห่งท้องทะเล

หลังจากเดินชมในพิพิธภัณพ์สิรินธร ทำให้เราเริ่มเข้าใจกลไกลการปรับตัวของโลกและสิ่งมีชีวิตที่ค่อยๆ ปรับตามสภาพแวดล้อม เหมือนนี่คือหนึ่งที่ฝังอยู่ใน DNA ของเราตลอดมา จนถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ทำลายหลายเผ่าพันธุ์สูญสิ้นไป มนุษย์ถือกำเนินในช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตอย่างเหมาะเจาะ

Ammonite

แอมโมไนต์ Ammonite สถานที่พบ ประเทศโมร็อกโก Locality : Morocco

After walking in the Sirindhorn Museum Allowing us to begin to understand the mechanisms of global adaptation and life Adjust according to the environment Like this is the one that is constantly embedded in our DNA until the big change that has destroyed many races Humans hold a good time for a wonderful life.

Ichthyosaur

อิกธิโอซอร์ Ichthyosaur สถานที่พบ ประเทศ ญี่ปุ่น Locality : Japan

แต่น่าแปลกที่หลังจากมนุษย์ถือกำเนิดได้ไม่นาน อันเป็นเวลาแสนสั้น เมื่อเที่ยบกับระยะเวลาของการกำเนิดโลกและสิ่งมีชีวิต เรากลับล่าจนหลายสายพันธุ์ต้องสูญสิ้นไป เป็นความน่าหดหู่ใจที่วันนี้เราทำได้เพียงชื่นชม ศึกษาเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นผ่านโครงกระดูกที่ชวนให้จินตนาการถึงครั้งพวกมันยังมีชีวิต

But surprisingly, after a long time Which is a very short time. When dealing with the time of the origin of the world And life. We hunted until many species have lost. Is depressing That today we can only appreciate. Study the stories of those creatures through a skeleton that invites them to life.

ในทางกลับกัน ท่ามกลางความก้าวหน้าของวิทยาการ หลายสายพันธุ์กำลังถดถอย ถูกรุกราย ถูกล่า และกำลังสูญพันธุ์อย่างเงียบๆ เป็นคำถามว่าเราจะจัดการอย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ้น และเราทั้งหลายควรรับผิดชอบต่อสิ่งนี้อย่างไร

On the other hand, amidst the progress of science Many species are declining, being aggressive, being hunted and being extinct silently. Is a question of how we deal with what happened And how should we be responsible for this?

ในปี พ.ศ.2537 พบโครงกระดูกของไดโนเสาร์กินพืช ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน ในบริเวณที่เป็นหลุมขุดค้นปัจจุบัน โดยพระครูวิจิตรสหัสคุณ เจ้าอาวาสวัดสักกะวัน ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ.2537 เป็นต้นมา คณะสำรวจไดโนเสาร์จากกรมทรัพยากรธรณีจึงได้เริ่มทำการขุดค้นอย่างเป็นระบบ และพบว่า ภูกุ้มข้าว เป็นแหล่งที่พบโครงกระดูกไดโนเสาร์กินพืชที่มีความสมบูรณ์ที่สุดของประเทศไทย มีการพบโครงกระดูกไดโนเสาร์ขนาดต่างๆ เป็นกระดูกชนิดกินพืชมากกว่า 7 ตัว จำนวนกระดูกมากกว่า 700 ชิ้น ที่สำคัญคือ พบชิ้นส่วนของหัวกระโหลก ฟันและกราม และโครงกระดูกที่เรียงรายต่อกัน เกือบจะสมบูรณ์ทั้งตัวอยู่ด้วย โครงกระดูกทั้งหมดอยู่ในชั้นหินที่วางตัวอยู่บนไหล่เขาของภูกุ้มข้าวซึ่งมีรูปร่างคล้ายลอมฟาง มีความสูงประมาณ 240 เมตร

In 1994, a skeleton of a herbivorous dinosaur was found. Phu Wiang Kosorasirindhorn, in the area of ​​the current excavation hole By Phra Kru Vijit Sahasakhun Abbot of Wat Sakkawan Since the end of 1994, the dinosaur exploration team from the Department of Mineral Resources has started systematically excavating and found that Phu Kum Khao is the most complete source of herbivorous dinosaur skins in Thailand. There are dinosaur skeletons of various sizes.

Is more than 7 species of plant bones, more than 700 bones Almost complete with All skeletons are in the rock layer. Resting on the hillside of Phu Kum Khao, which has a straw-like shape With a height of 240 meters

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 200 หมู่ที่ 11 ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46140
โทรศัพท์ : 043-871 014, 043-871 613-6
โทรสาร : 043-871 014
เว็บไซต์ : http://www.sdm.dmr.go.th/website

วันและเวลาทำการ
วันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 09.00 น. – 17.00 น.
ปิดให้บริการทุกวันจันทร์ ยกเว้นวันจันทร์ที่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์