สวนดอกไม้ในความทรงจำ : Flower garden in memory

Make is her day.

คงปฏิเสธไม่ได้ว่า ดอกไม้สามารถเยียวยาความรู้สึกที่บอบช้ำ และจิตใจที่แตกสลายได้ เราเลยเลือกให้ดอกไม้เป็นสิ่งแทนใจ

Can not deny that Flowers can heal the traumatized feelings. And a broken heart, so we chose to give flowers as a substitute for feelings

แต่ในทางกลับกัน เรากลับมองหาดอกไม้ที่ดีที่สุด และคิดว่าสวยงามที่สุด โดยที่เราอาจเดินเลยผ่านดอกไม้ที่สวยงามที่สุดไปแล้ว และเป็นไปได้ยากมากที่เราจะเดินกลับมา แล้วพบว่าดอกไม้ดอกนั้นยังคงเบ่งบานเสมือนว่ารอคอยรออยู่

But on the other hand We choose to look for the best flowers. And think that the most beautiful Which we may walk through the most beautiful flowers already And it is very difficult That we will walk back and find that the flowers are still blooming as if waiting to wait

หลายคนเลือกที่จะเด็ดดอกไม้แทนที่จะรดน้ำพรวนดิน ดูแลรักษา แต่ก็ไม่แปลกเพราะการเด็ดดอกไม้ทำให้ดอกไม้อยู่กับเราได้เร็วกว่าการดูแลรักษา แต่ว่าเวลาของมันกลับสั้นมาก การดูแลรักษาถึงแม้ว่าจะเห็นผลช้า แต่ว่าดอกไม้ก็อยู่กับเราได้นานกว่า แต่ก็ใช่ว่าตลอดไป

Many people choose to cool flowers. Instead of watering Shoveling care But it is not strange because the flower picking makes the flower stay with us faster than maintenance, but its time is very short Caring for our flowers, even though we see slow results But the flowers are with us longer But yes, forever

ถ้าเปรียบชีวิตของเราเป็นคนที่อยู่ในสวนดอกไม้ เราคงเข้าใจความจริงข้อหนึ่งว่า ไม่มีความงามใดอยู่ตลอดไป ความสวยงามเป็นเรื่องของอารมณ์ และความรู้สึกเท่านั้น

เมื่อถึงเวลาหนึ่งดอกไม้ที่สวยงามเหี่ยวเฉา และโรยราไปเหลือทิ้งไว้แค่ภาพในความทรงจำ

If our lives are compared to those in the flower garden We probably understand one truth that There is no beauty forever. Beauty is a matter of emotions. And feelings only at one time Beautiful flowers withered and sprinkled away. Leaving only pictures in memory

ถ้าเปรียบเทียบดอกไม้เป็นคนรัก เราอาจรู้ว่าดอกไม้สวยงามก็ต่อเมื่อดอกไม้ได้ร่วงโรยไป เราอาจรู้คุณค่าก็ต่อเมื่อเราละเลยสิ่งนั้นไป เราอาจคิดถึงคนรักที่เป็นภาพของความประทับใจ ก็ต่อเมื่อเราได้สูญเสียเขาไปแล้ว

อย่างที่ใครคนหนึ่งได้กล่าวไว้ “ไม่มีใครรักคุณได้มากเท่าฉัน อีกแล้วโปรดจำคำนี้ไว้”

If comparing flowers as lovers We may know that flowers are beautiful only when the flowers have fallen away. We may know the value When we neglect that We may miss lovers who are pictures of impressions. When we have lost him As someone said “No one can love you as much as I can anymore. Please remember this word.”

Flower design : Sayamol Darasart
Photographer : Tanawut Ritchuay