ดอยผาตั้ง นักล่าทะเลหมอก : Doi Pha Tang, Chiang Rai

ดอยผาตั้ง

บันทึกระหว่างทางของพี่ดี้ – Recorded on the way.

เข้าหน้าฝนหลายคนคงเลือกซุกตัวใต้ผ้าห่มหนา เปิดเพลงเบาๆ พร้อมกับจิบชาในตอนเช้า แต่นั่นไม่ใช่วิถีที่นักเดินทางอย่างเราอเลือกทำ นอกจากการจิบชายามเช้า

ดอยผาตั้ง

เป้าหมายที่เราจะไปล่าหมอกกันคือ “ดอยผาตั้ง” จังหวัดเชียงราย หนึ่งใจจุดที่เรีกได้ว่าสวยที่สุดในประเทศไทย เราเลือกไปที่นี่ช่วงเดือนพฤศจิกายน ปลายฝนต้นหนาวเป็นช่วงเวลาที่เหมาะที่สุดสำหรับการล่าทะเลหมอก

Our goal is to find the mist is i. The point is that it is the most beautiful in Thailand. We chose to go here in November. Late afternoon rain is the perfect time for fog hunting.

วิวระหว่างทางก่อนพลบค่ำ

ช่วงที่เราเดินทางไปฝนตกเกือบทั้งวัน แน่นอนว่าเราทำเวลาในการขับรถได้ค่อนข้างช้า ด้วยสภาพทางที่แคบ และยิ่งขับขึ้นไปบนดอยผาตั้งความชื้น และหมอกดูเหมือนจะเป็นข้อจำกัดแรกของเรา

We went to rain the whole day. Of course, we made the time to drive quite slowly. The narrow way. And the more you drive up the cliffs, the higher the humidity. And the mist seems to be our first limitation.

ได้ฟิวร้านอาหารจีนแบบในหนัง หว่อง กา ไว มาก – Have a Chinese restaurant

จากการเชิญชวนของน้องสาวคนหนึ่ง “อิงฟ้า” ชื่อเดียวกับจุดกางเต้นที่เราจะไปพักกันในวันนี้ จากเท่าที่ดูภาพใน Facebook ของน้องมาที่นี่เหมาะมากที่จะชมทะเลหมอก ก่อนไปดอยผาตั้ง แต่เรามาถึงที่ค่ำเกินไปและลมแรงจนทำให้เราต้องเปลี่ยนแผนไปนอน ในหมู่บ้านซึ่งเราต้องขับรถกลับไปอีก 3 – 4 กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านขาวไทยเชื้อสายจีน ที่อบพยพมาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย จากการลี้ภัยสงคราม เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวจีนฮ่อ ม้ง และเย้า โดยเฉพาะจีนฮ่อนั้น อดีตเคยเป็นส่วนหนึ่ง ของกองพล 93

From invitations One sister, “Ingfha”, the same name as the point of spreading the dance we will be staying in today. As far as viewing the pictures on Facebook, my sister here is very suitable to watch the fog. Go to Doi Pha Tang But we came too dark and windy so we had to change our plans to sleep. In the village, we have to drive back 3 – 4 km.

The village is white Chinese. The settlers in Thailand. From War Refugees The location of the Chinese villages, Hmong and Yao, especially the Chinese. Formerly part of the 93rd Corps.

หมอกหนาหลังที่พักเป็นเครื่องยืนยันว่าวันนี้เราจะได้พบทะหมอก อย่างที่เราตั้งใจไว้ เราเลยกลับไปที่ไร่อิงฟ้าอีกครั้งเพื่อบันทึกภาพหมอกยามเช้า ก่อนกลับมาทานข้าวที่ที่พักแล้วเดินทางต่อมายังดอยผาตั้ง

The thick cloud behind the accommodation is a confirmation that today we will find a mist. As we intended So we went back to Rai Ang Fha again to record the morning mist. Before returning to eat at the accommodation, go to Doi Pha Tang.

ดอยผาตั้ง

ทะเลหมอกจากไร่อิงฟ้า – Mist from Ingfha camping.

ดอยผาตั้ง

หมอกเคลื่อนตัวตลอดเวล่ ทำให้ทัศนียภาพเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา – Fog moves forever Make the scenery change all the time.

ดอยผาตั้ง

ด้านล่างเป็นจุดจอดรถก่อนเราจะเดินเท้าขึ้นมา – Below is a parking spot before we walk up.

เราเก็บพลังรอเช้าวันพรุ่งนี้และภาวนาให้เราได้พบทะเลหมอก ก่อนนอนเราเช็คสภาพอากาศจะมีฝนโปรยในตอนเช้านั่นแปลว่าหลังฝนตกเราจะได้พบทะเลหมอก

We waited tomorrow morning and prayed for us to meet the fog. Before we sleep, we check the weather to have rain in the morning that means that after the rain we will see the fog.

ดอยผาตั้ง

การเดินทางจากจุดจอดรถ มายังเนิน 103 ด้วยการเดินเท้าใช้เวลาพอสมควร เราเลือกจะจ้างยุวไกด์ ซึ่งเป็นเยาวชนที่นี่ที่ได้รับการฝึกเพื่อให้ข้อมูลนักท่องเที่ยว เราจ่ายในราคา 300 บาทโดยประมาณ

Traveling from the parking lot to the 103 mansion on foot takes some time. We choose to hired a guide. The young people here are trained to provide tourist information. We pay around 300 Baht.

ดอยผาตั้ง ทางที่เราเดินค่อนข้างลำบากและลื่น เพราะฝนที่ตกมาในตอนรุ่งสาง แต่โชคดีที่มีราวให้จับในบางช่วง เราว่ามันเป็นทางที่ต้องดูแลเพื่อนร่วมทางพอสมควรเลย มากันเป็นคู่ก็จะน่ารักหน่อย

The way we walk is quite hard and slippery. Because it rained in the dawn. Luckily, there are some rails to catch. It’s a way to take care of my friends. Let’s be together, it will be cute.
ดอยผาตั้ง ระหว่างทางสภาพอากาศจะหนาวและชื้น ลมแรงเกือบตลอกเวลา ทำให้การเดินทางทำความเร็วได้น้อย แต่ข้อดีคือเราได้ชมทัศนียภาพและการเคลื่อนตัวของหมอกและละอองน้ำชัดเจนมาก

ดอยผาตั้ง

The weather is cold and humid. The wind blows almost at the same time. It makes traveling less speed. But the advantage is that we can see the scenery and the movement of the mist  very clear.

ดอยผาตั้ง

พิมพ์ และมาร์ค / Pim and Mark

ถึงจุดแรกคือเนิน  102 และเดินเท้าต่อมาที่จุดชมวิว 103 ซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,635 เมตร ทะเลหมอกเบื้องหน้าปกคลุมแม่น้ำโขง เส้นกั้นปันแดนไทยลาว ความโรแมนติกเบื้องหน้าทำให้เราคิดได้อย่างหนึ่งว่า

“เราเรียนรู้ความรักจากคนรัก”
ความรักสวยงามและแผ่วเบา เช่นเดียวกับสายหมอก
เมื่อมากเกินไปความสัมพันธ์ของสายหมอกจะกลั่นตัวลงเป็นฝน

ความสัมพันธ์ของเราสองคนได้เปลี่ยนไปแล้วที่รัก
ความหนาแน่น ระยะห่าง ทำให้ความงามของความสัมพันธ์เปลี่ยนไป

ความรักเช่นเดียวกับสายหมอก มันสวยงามแค่ชั่วครู่ยาม
และพร้อมจะสูญสลายหายไป ทิ้งไว้เพียงความรู้สึก ความทรงจำ
ให้เราได้คิดถึงมัน

ผมเรียนรู้จากการมองหมอกในเช้าวันนี้
ไม่มีอะไรอยู่กับเราตลอดไป เราไม่อาจคว้าสิ่งสวยงาม และดีที่สุด
เราไม่จำเป็นต้องครอบครอบ การเฝ้ามองอาจมีค่า และมีความหมายเสียยิ่งกว่า

สิ่งที่เราคิดล้วนแล้วแต่เป็นไป ตามวิถีของมัน

มันเกิดขึ้นแค่ชั่วครูชั่วยาม
ก่อนจะสลายรูปหายไป ผมเคยมองว่าความรักจะคงอยู่ตลอดไป

ท้ายที่สุดมันจะจากผมไปในวันหนึ่ง เช่นสายหมอกในวันนี้
มันเปลี่ยนรูปร่างตลอดเวลา ใจที่ยึดติดกับความแน่นอนรังแต่จะทำให้ทุกข์
นี่คือสิ่งที่ผมเรียนรู้ได้เอง จากการจ้องมอง และพูดคุยกับตัวเอง

ดอยผาตั้งhe first point is the slope 102 and the next step at 103, which is higher than 1,635 meters above sea level. Laos border Romance Let us think that one.

“We Learned Love From Lovers”
Love is beautiful and soft. Just like the mist.
When too much, the relationship of the mist is distilled into rain.
Our relationship has changed dear.

Density distances make the beauty of relationships change.
Love like mist It’s a beautiful moment.
And it will disappear. Just leave the feeling.
Let us think about it.

I learned from the misty look this morning.
Nothing stays with us forever. We can not grab the best and the best.
We do not need to occupy. Watching may be worthwhile. And more meaningful.
What we think is all about. Follow the path of it.
It happened only temporarily.

I will not change the shape. I’ve always considered love forever.
In the end it will be from me one day. Like the mist today.
It changes shape all the time. The mind is attached to certainty, but it will cause misery.

This is what I learned myself. From the gaze And talk to yourself.

ดอยผาตั้ง