Rim Ping Organic Farm

อีกครั้งกับการเดินทางไกลเพื่อบันทึกเรื่องราวของฟาร์มผักออแกนิก Rim Ping Organic Farm ในขังหวัดเชียงใหม่เพื่อถ่ายภาพประกอบการทำการตลาดและใช้งานประกอบในเว็บไซต์ การถ่ายภาพจึงต้องเก็บทุกขั้นนตอนการทำงานและกระบวนการเพาะปลูก นี่เป็นภาพบางส่วนที่เราอยากนำเสนอให้เพื่อนๆได้เพลิดเพลินไปกับเรา