Happy moment : Wedding Dawan & Magnar

เราเชื่อเสมอว่าภาพถ่ายที่ดีย่อมมีเสียงอยู่ในนั้น เมื่อกาลเวลาผ่านไป ภาพเหล่านี้จะยังคงอยู่และส่งเสียงหัวเราะ รอยยิ้ม สุดท้ายแล้วนี่คือภาพตัวแทนของช่วงเวลาแห่งความสุข มิตรภาพ ความผูกพัน ที่โอบร้อมบ่าวสาวไว้ ทั้งสองคนยืนอยู่อยู่ท่ามกลางผู้คนที่รักเขาเสมอมา