Evolution : Dibuk House

บทเรียนจากธรรมชาติ

ผลงานที่ผ่านมา เริ่มจากคำว่า Evolution ที่สะท้อนถึงวิวัฒนาการของแมลง ที่สอดคล้องการการสร้างเครื่องดื่มที่ไล่ลำดับความแรงของการดื่มเหมือนการวางไข่ของที่มีทั้งตัวผู้ ตัวเมีย การคัดสรรวัตถุดิบจากธรรมชาติที่สะท้อนถึงพัฒนาการแต่ละช่วงวัยของแมลง (Lucanus) ซึ่งแรงบัลดาลใจของร้านที่จะบอกเล่าเรื่องราวที่ต่างออกไปจากบาร์ทั่วๆไป

งานนี้จึงเป็นโจทย์ที่ยากและท้าทายมาก เพราะต้องเล่าจากแมลงที่เติบโตแต่ละช่วงเวลา จากในดินผ่านการต่อสู้ดิ้นรน ก่อนจะโผบินในอากาศ” งานนี้จึงเป็นการนำเสนอแรงบัลดาลใจที่ทำให้เราพบเครื่องดื่มที่เต็มไปด้วยความสร้างสรรของบาร์เทนเดอร์ และเครื่องดื่มของเขา

จากวิวัฒนาการของแมลง (Lucanus) ที่เติบโตแต่ละช่วงเวลาจากในดิน ผ่านการต่อสู้ก่อนจะโผบินในอากาศ จากแรงบัลดาลใจนี้เราสร้างสรรค์เครื่องดื่มที่ดีกว่า จากวัตถุดิบที่บ่งบอกถึงความเฉพาะตัวของวิวัฒนาการแต่ละช่วงวัยของแมลง เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ของการดื่มที่ต่างออกไป ที่ Dibuk House

Travellerphotographer X Dibuk House