Portrait photography

Portrait photography

สะท้อนตัวตนผ่านผลงานภาพอันเป็นธรรมชาติที่จะบอกเล่าเรื่องราวของคุณผ่านภาพถ่ายบุคคลด้วยเทคนิคการผถ่ายภาพตามแสงธรรมชาติจากแรงบัลดาลใจของศิลปินยุค1800 จนทำให้เขาติดอันดับ1 ใน10 ช่างภาพบุคคลในปี2017

Haft Day: 8,000 TBH / Full Day: 15,000 TBH

Portrait Photographs

The photographer reflects your character by using portrait photographs to express your stories. He masterfully uses natural light, inspired by artists of the 1800s. He was awarded top spot out of 10 personal photographers in 2017.

Price: half day 8,000 TBH/ full day 15,000 TBH