Situs in Thailand : Challenge your life

เพิ่มความมั่นใจในทุกจังหวะของชีวิตกับการก้าวไปข้างหน้า และท้าทายสิ่งใหม่ ภาพสะท้อนออกมาผ่านมุมมองของสาวที่เต็มไปด้วยความมั่นใจ และความกระฉับกระเฉงที่จะออกไปท้าทายสิ่งใหม่ๆ เสมอ ด้วยขนาดที่กระทัดรัดของกระเป๋าจึงไม่ยากที่คุณจะตกหลุมรัก และออกไปท้าทายสิ่งใหม่ๆ ด้วยกัน

Product : Situs in Thailand
Photographer :
Tanawut Ritchuay
Model :
Sally Kantar
Location : 
passion project the café
Costume :
Sayamol Darasart