Jazz : the hidden conversations of your soul

jazz music

เริ่มเดินทาง
หลังจากเดินทางจากเชียงใหม่ดินแดนที่โลกดนตรีมีความหลากหลายให้เราเลือกเสพอย่างออกรส เราเดินทางไกลเพื่อมาเปิดตัวเองและเรียนรู้ต่อสิ่งใหม่ที่ภูเก็ต หนึ่งในสถานที่อันเป็นหมุดหมายของใครหลายๆคน ที่จะมาผ่อนคลายกับริมทะเล

jazz music

start traveling After traveling from Chiang Mai, the land where the music world is diverse, we choose to listen. We travel far to open ourselves. And learn new things in Phuket One of the places that is the mark of many people To relax by the sea

jazz music

ค้นพบ
เราเดินเล่นย่านเมืองเก่า และมาสะดุดกับร้านเล็กๆ ที่แว่วเสียงเปียโนมามาเป็นระยะ ป้ายร้านแสดงตัวตนกับเราว่าที่นี่คือ Bebop Live Music Bar & Restaurant เราแทบไม่รู้จักร้านนี้เลย ไม่ยากที่เราจะเปิดใจสัมผัสกับตนตรีที่เราคุ้นเคย

Discover
We stroll the old town. And met with a small shop That sounds the piano for a period of time The shop sign shows us that here is the Bebop Live Music Bar & Restaurant. We almost don’t know this store. It is not difficult for us to open our hearts to our own familiarity.

jazz music

โชคดีของเราที่มาในวันอังคาร ซึ่งร้านจะมีวงดนตรีแจ๊ส (Jazz) ให้เราได้ดื่มด่ำกันอย่างออกรส ไวน์ขวดแรกถูกสั่งมาพร้อมกับการค่อยๆ บรรเลงของท่วงทำนองเสียงประสาน สังเกตได้ว่าในบางเพลงท่วงทำนองที่ค่อยๆ เร่งขึ้นกระตุ้นการหายใจและสร้างความประหลาดใจให้เราไม่น้อย

ถึงแม้ว่าดนตรีแจ๊สจะไม่ใช่เรื่องที่คุ้นชินกับคนทั่วไป แต่ภาษาดนตรีก็มีความเป็นสากลที่สามารถจะสื่อสาร และปลดปล่อยจินตนาการ ความรู้สึกของคุณให้เคลิบเคลิ้มไปกับตัวโน็ตที่พร่างพรูออกมา

jazz music

Our luck came on Tuesday. Which the restaurant will have a jazz band (Jazz) for us to enjoy as well The first bottle of wine was ordered with a gradual notice that in some songs the melodies gradually Speeding up, stimulating breathing And surprise us no less Although jazz music is not familiar to people But the language of music is universal that can communicate And unlock the imagination Your feelings are enchanted with the enigmatic note.

jazz music

เราจับจุดได้ว่าหลายเพลงก็เป็นการ Improvise ซึ่งแสดงออกถึงทักษะอันยอดเยี่ยมของนักดนตรี แต่ในทางกลับกันก็ยังมีโอกาสให้เพลงป็อบ (Poppular music) ได้เฉิดฉายในการบรรเลงให้เราได้ร้องตาม

นี่จึงเป็นอีกหมุดหมายในโลกดนตรี ที่เราอยากชวนเพื่อนๆ มาสัมผัสรสชาติดนตรีที่ต่างออกไป กลิ่นอายของวัฒนธรรมในย่านเมืองเก่า ผสานเข้ากับที่นี่อย่างลงตัว เช่นเดียวกับตัวโน๊ตที่ถูกบรรเลง ขอบคุณบทสนทนาผ่านดนตรีที่สื่อสารกับเราในค่ำคืนนี้

We can point out that many of the songs are improvise which express the great skills of musicians. But on the other hand, there are still opportunities for the Poppular music to be gloriously played. This is another place in the music world.

That we want to invite friends Come to experience a different musical taste. A touch of culture in the old town Perfectly integrated with here, just like the notes that were played tonight.

Facebook : Bebop Live Music Bar & Restaurant
Tel : 089 591 4611
Time : 06.00 – 01.30 PM.