จังหวะชีวิตในถ้วยชา : RYN – Authentic Tea & Slow drop Coffee

หลีกจากความวุ่ยวายภายนอกที่เต็มไปด้วยนักท่องที่ยว หลบเข้าสู่ถนนกระบี่เราเลือกใช้เวลาพักจากความวุ่นวายภายนอกสู่ความสงบภายใน  RYN – Authentic Tea & Slow drop Coffee บาร์เล็กๆที่ออกแบบอย่างลงตัว โครงสร้างหลังคาสูงทำให้เรารู้สึกผ่อนคลาย ตัวไม้ตัดกับผนังสีขาว ราวปกหนังสือเซนก็ไม่ปาน

Avoiding from external aggression That is full of tourists Escape to Krabi Road, we choose to take a break from the hustle and bustle in RYN – Authentic Tea & Slow drop Coffee. The high roof structure makes us feel relaxed. The wood cut to the white wall Zen book cover

จังหวะชีวิตในถ้วยชา : Rhythm of life in a cup of tea

ด้วยความโดดเด่น และหลากหลายของชาที่มีทั้งชาจีน และชาญี่ปุ่น จึงอดไม่ได้ที่เราจะลิ้มลอง  ความน่าอัศจรรย์ของการดื่มชาคือ แต่ละจอกรสชาติจะไม่เหมือนเดิมเลย หาใช่คุณภาพของชาต่ำไป แต่เป็นเพราะเรา

เปรียบไปแล้วการชงชาคงไม่ต่างจากชีวิตคนเราที่พบพานตัวแปรมากมาย จนทำให้เราละทิ้ง สูญเสีย คุณค่าของบางสิ่งไป

With outstanding And a variety of teas that include Chinese tea and Japanese tea, so we chose to try Japanese tea. The miracle of drinking tea is Each time the taste will not be the same.

Not low quality of tea But because of us In comparison, tea is probably no different from our lives. That found many variables Until causing us to abandon the loss of something

ชาที่ถูกบ่มไว้ในกานานจนเกินไปจะให้รสเข้ม แต่ยิ่งดื่มไปน้ำร้อนที่ค่อยๆ ลดปริมาณลง ทำให้ตระหนักได้ว่าจังหวะการบ่มชาต้องใช้เวลานานขึ้น เพื่อสร้างสมดุลที่พอดี แต่ใครเล่าจะรู้ เพราะสมดุลใจของใครก็ไม่เหมือนกัน การดื่มชาจึงเป็นเสมือนการขัดเกลาทบทวนกับเบื้องลึกของจิตใจที่เราอาจหลงลืม

บ่อยครั้งที่เราสูญเสียความนิ่ง และจดจ่อต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด ดูเหมือนว่าการทำอะไรหลายอย่างพร้อมกันจะเป็นสิ่งที่ แต่เรากลับไม่ได้จดจ่อกับสิ่งใดเลย กระทั่งหายใจ

เราไม่รู้จังหวะการหายใจของตัวเองด้วยซ้ำ เราสูญเสียบางสิ่งที่เป็นสัญชาติญาณเดิมไปเสียแล้ว

Tea that has been incubated in the crows for too long will give a strong flavor. But the more you drink, the lower the amount of hot water, realizing that the incubation period requires longer To create a perfect balance But who knows? Because the balance of one’s mind is different Drinking tea is like refining the depth of the mind that we may forget.

Often we lose stillness. And focus on one thing It seems that doing many things at once is something that But we didn’t focus on anything, even breathing

การดื่มชาจึงให้อะไรมากกว่าสิ่งที่มันเป็น การดื่มเป็นกระบวนการหนึ่งเท่านั้น แต่การชงชากลับเป็นเครื่องมือที่ให้เราได้กลับไปตั้งคำถามต่อสิ่งเหล่านี้ ในวันที่โลกหมุนไปด้วยความเร็วกว่าที่เคยเป็นมา การพาตัวเองสู่พื้นที่ที่เวลาหมุมช้าลงดูจะเป็นสิ่งดี

 

เพราะอย่างน้อยโลกที่วุ่นวาย ยุติลงได้ด้วยความสงบภายใน(ใจ) ของเราเอง

Drinking tea therefore gives nothing more than what it is a drinking process. But tea is a tool that allows us to return to question these things. On the day that the world spins faster than it used to be. Taking yourself into a space where the corner slows down looks good. Because at least a busy world Can end with our own inner peace

RYN – Authentic Tea & Slow drop Coffee
Map : 8 Krabi road, 83000 Phuket, Thailand
Tel : 089 472 2495