The Shelter Coffee : Hot latte Sunlight and trees

ผมยังชอบลาเต้ร้อน แสงแดดและต้นไม้

I also like hot latte. Sunlight and trees

จริงแล้วนิสัยการดื่มกาแฟแบบนี้ผมติดตัวมาตั้งแต่ครั้งยังใช้ชีวิตที่เชียงใหม่ มันคงไม่แปลกอะไรที่หลายคนยังมีความสุขกับการนัดเพื่อนที่ร้านกาแฟ ถ่ายภาพกันที่ร้านกาแฟ และผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบดื่มกาแฟพร้อมกับชื่นชมแสงแดดที่ลอดใบไม้มาลงที่ผัน ถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่มุม 45 องศาก็ตาม


ดูเหมือนว่าร้านกาแฟจะถูกติดตั้งความหมายใหม่ของการใช้ชีวิตไปเสียแล้ว ซึ่งร้านกาแฟของแต่ละคนกลับมีความหมายต่างกันออกไป

Actually, the habit of drinking coffee like this I have been with since living in Chiang Mai. It would not be strange that many people are still happy to make friends at coffee shops. Take pictures at the coffee shop And I am the one who likes to drink coffee while admiring the sunlight that passes through the leaves. Even though it’s not a 45 degree angle.

 It seems that the coffee shop will be equipped with a new meaning of living. Which each coffee shop has different meanings

“ผมชอบอย่างนี้ผมชอบต้นไม้” ประโยคนี้มาจากเจ้าของร้าน (The Shelter Coffee) ซึ่งผมทึกทักเอาเองว่าเขาคือเพื่อนใหม่ของผม ที่นี่จึงเป็นเสมือนบ้านของเพื่อนที่ผมจะมาเยี่ยมเยือน พร้อมกับได้ทดลองดื่มกาแฟดริปจากภาคเหนือของประเทศไทย และจากภูมิภาคต่างๆของโลก

ผมค่อยๆ เรียนรู้เช่นเดียวกับที่ผมศึกษาเรื่องๆอื่น ระหว่างบทสนทนาในบ่ายวันอาทิตย์ The Shelter Coffee ยังคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยว การนั่งหน้าบาร์จึงเป็นหนทางเดียวที่ผมจะได้แลกเปลี่ยนประเด็นต่างๆกัน ทั้งเรื่องของชีวิตในบั้นปลาย ความหลงไหลต่อการเดินทางและธรรมชาติ หรือแม้กระทั่งความลุมหลงที่มีต่อกาแฟจนทำให้เขาหันหลังให้งานเอกสารและเข้าสู่โลกของกาแฟอย่างเต็มตัว “ผมรู้ว่าผมชอบมัน คือมันตื่นมาแล้วเราไม่รู้สึกเบื่อที่จะทำ”

“I like this. I like trees.” This sentence came from the shop owner (The Shelter Coffee), which I assumed that he was my new friend. It is therefore the home of the friends that I will visit. While also experimenting with drinking drip coffee from northern Thailand And from different regions of the world.

I gradually learned the same way that I studied other subjects. During the conversation on Sunday afternoons, The Shelter Coffee is still bustling with tourists. Sitting in front of the bar is the only way I can exchange issues. Both the story of life in the end Passion for travel and nature Or even the delusion of having a coffee until he turned his back on the paper and entered the world of coffee. “I know I like it. Is it awake? We don’t feel bored to do it. “

ออกแบบความรู้สึก
นอกจากการออกแบบร้านที่แบ่งสัดส่วนของลูกค้าที่มีทั้งบาร์ สวน และหลังร้านที่เป็นพื้นที่เปิดแล้ว เรายังรู้สึกได้ว่าที่นี่ยังออกแบบความรู้สึกของการนั่งในพื้นที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะหลังบ้านที่คุณสามารถร้องเพลง เล่นกีตาร์ได้ หรือบรรยากาศของสวนในอีกฝั่งของร้าน ก็จะให้ความรู้สึกที่ต่างกันออกไป

Design feelings
In addition to the design of a cafe that divides the proportion of customers with both bars, gardens and after-Cafe open air. We still feel that this place also designed the feeling of sitting in different areas. Whether it is a backyard table that you can sing Can play guitar Or the atmosphere of the garden on the other side of the cafe Will give different feelings.

พื้นที่ของแต่ละคน
ซึ่งท้ายที่สุดแล้ว ผมเชื่อว่าแต่ละคนก็มีมุมของตัวเอง มีความชอบของตัวเอง ขอให้คุณหาพื้นที่แห่งความสงบนั่นให้เจอ เพื่อที่คุณจะได้ดื่มด่ำกับช่วงเวลาของคุณเอง

Area of ​​each person.
In the end, I believe that each person has their own angle. Have their own preferences. May you find the area of ​​peace So that you can indulge in your own time

ผมยังชอบลาเต้ร้อน แสงแดดและต้นไม้

Facebook : The Shelter Coffee 
call : 086 595 5148
Open : 08:30 – 18:00
“The Shelter Coffee” ร้านนี้ตั้งอยู่บนถนนดีบุก อยู่ตรงกันข้ามกับร้าน เย็นตาโฟสามพี่น้อง
97 Dibuk road, Amphoe Muang Phuket, Phuket, Thailand 83000