If you find music for business

ถ้าคุณกำลังมองหาเพลงเพื่อธุรกิจของคุณคุณเลือกสิ่งที่ดีให้ลูกค้าและสร้างความแตกต่างได้ด้วยเสียงเพลง เพราะเพลงเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของ Brand essence ที่จะสร้างการจดจำและความแตกต่างทางธุรกิจ นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่รองรับว่าเพลงมีผลกับยอดขายอย่างมีนัยยะสำคัญ

If you’re looking for music for your business, you can select something that is beneficial to your consumers while also making a statement with your music. Because music is one of the Brand essence aspects that will generate recognition and commercial difference. There is also evidence that music has a substantial impact on sales.

ในบทความจะมีวิเคราะห์โดยอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เป็นการทดลองตัวนึงที่น่าสนใจที่ถูกพูดถึงในวงกว้าง เป็นกรณีศึกษาด้วยการทดลองเปิดเพลงในร้าน แล้วทำการสังเกตพฤติกรรมรวมไปถึงยอดขายที่เกิดขึ้นภายในร้านในระยะเวลา 5 เดือน โดยการทดลอง3รูปแบบ โดยจัดทำขึ้นดังนี้ 
.
-เสียงเงียบ 
-เปิดเพลงตลาดแบบสุ่มๆ(เพลงที่ใครๆก็รู้จัก) 
-เปิดเพลงที่ถูกคัดสรรให้แมทช์กับคอนเสปร้าน
.
ปรากฏว่าผลที่ออกมา 
-การสุ่มเปิดเพลงตลาดทำให้คนนั่งนานขึ้น เมื่อเทียบกับไม่เปิดเพลงอะไรเลย แต่ยอดการสั่งนิ่ง ลดลงถึง 4 % 
-การเปิดเพลงที่แมทช์ที่ถูกเลือกมาอย่างดีตรงคอนเสปร้าน ทำให้คนนั่งนานน้อยกว่าการเปิดเพลงตลาด แต่ยอดการสั่งกลับสูงขึ้นถึง 9 %

The essay will contain an analysis based on the source of an intriguing experiment that has received a lot of attention. It is a case study of experimenting with music playing in a store. Then, over a 5-month period, observe the store’s behaviour and sales by trying with three types. It is made as follows:.
-Silent sound
-Randomly play market music (songs that everyone recognises).
-Play music that has been chosen to complement the store’s theme.

The data appear to show that randomly playing market music causes individuals to sit longer. In comparison to not playing any music. However, the total number of orders fell by 4%.
-The beginning of tracks that have been carefully selected in accordance with the store’s idea. People sit for a shorter period of time when playing market music. However, the number of orders increased by 9%.


ผลลัพธ์ที่ออกมา ได้ชี้วัดถึงความพฤติกรรมที่แตกต่างกันของผู้บริโภคใน 2 สถานการณ์ ยังมีการอ้างอิงเพิ่มเติมอีกว่า …การเปิดเพลงที่มีหลายๆ mood หลายๆแนวแบบมีแบบแผน จะช่วยเพิ่มยอดได้สูงขึ้นอีกเท่าตัว มากกว่าการไม่ใส่ใจในการจัดเรียงเพลย์ลิสต์ เลย ข้อสรุปในข้างต้น อาจจะกล่าวได้ว่า “การเปิดเพลงตลาด ไม่ได้หมายความว่าจะช่วย boost sales แต่อย่างใด แต่การเลือกเพลงที่ให้ mood ของร้านต่างหาก คือหัวใจของการสร้างบรรยากาศที่ดี ” จากประสบการณ์ในวงการเพลง แผ่นเสียงและดีเจกว่า 20ปี ทำให้เราช่วยคัดสรรเพลงที่ตรงกับธุรกิจของคุณให้โดดเด่นและน่าจดจำอย่างแน่นอน

เงื่อนไขบริการ
Set Silver : 1 เพลลิสต์ ความยาว 4 ชั่วโมง 8,000 บาท
Set Gold : 3 เพลลิสต์ สำหรับช่วงเวลาที่ต่างกัน ความยาวรวม 12 ชั่วโมง 22,000 บาท
Royal Service : 500/ เดือน
บริการ
Free Set Account / เพิ่มเพลงใหม่ 20 เพลงต่อเดือน/เพลลิสต์ (2 เดือน)

Results It demonstrates how consumers behave differently in the two scenarios. There is another mention that…Playing music with a variety of moods and genres in a consistent pattern. It will contribute to the sum being doubled. More than simply ignoring the playlist’s arrangement. Conclusion in the preceding paragraph. It is possible to say that “playing market music” This does not imply that it will increase sales in any manner, but selecting tunes that reflect the mood of the store is a different story.” Based on my experience in the music industry With over 20 years of experience in records and DJs, we can help you select tracks that will make your business stand out and be remembered.

Service terms
Silver Set: 1 playlist, 4 hours, 8,000 baht
Gold Set: 3 playlists during various time periods, total length 12 hours, 22,000 baht.
Royal Service: 500 per month
Free Set Account / Add 20 new songs / playlists (2month)

Contact us : WhatApps : +6682 2244932
Tel : 082- 2244932
Line : Water_21